Wat is de open-rate?

Ook wel: average open rate

De open-rate is een maatstaf waarmee bepaald wordt hoeveel mensen je e-mailbericht hebben geopend in verhouding tot het totale aantal afgeleverde e-mails. In veel gevallen beschik je over de open-rate via de rapportages in je e-mailmarketingsysteem. Zo niet, dan kun je de open-rate zelf berekenen. Trek eerst het aantal e-mails dat gebounced is af van het totale aantal e-mails dat afgeleverd is. Deel dat aantal vervolgens door het aantal geopende e-mails. Een gemiddelde open-rate verschilt per doelgroep en sector, maar een algemeen geaccepteerde waarde voor een succesvolle open-rate van een e-mailcampagne ligt tussen de 15% en 20%.