Wat is een bounce?

Ook wel: non delivery report (ndr) of delivery status notification (dsn)

Een e-mail die niet afgeleverd kan worden, wordt een bounce genoemd. De bounce-rate wordt uitgedrukt als een percentage van het aantal mensen dat een e-mail niet ontving. De term 'bounce' laat zich lastig vertalen in het Nederlands, maar de woorden 'afgeketst' en 'teruggestuiterd' komen aardig in de buurt. Bij het versturen van bijvoorbeeld een digitale nieuwsbrief, kan het gebeuren dat de e-mail niet in een inbox terecht komt. De mailserver van de ontvanger stuurt het bericht dan terug naar de afzender, voorzien van een technisch rapport. Het 'bouncen' kan meerdere redenen hebben, waarbij we onderscheid maken tussen soft bounces en hard bounces.

Bij een soft bounce

  • zit de mailbox van de ontvanger vol;
  • is de mailserver van de ontvanger niet bereikbaar.

Een soft bounce kan een menselijke of technische oorzaak hebben en is meestal van tijdelijke aard. Bij het ontvangen van een soft bounce is ons advies dan ook om de e-mail nogmaals te sturen op een later moment.

Bij een hard bounce

  • bestaat het e-mailadres van de ontvanger niet (meer);
  • kan de mailserver van de ontvanger iedere vorm van e-mailverkeer (vanaf jouw mailserver) hebben geblokkeerd.