Wat is anti-spamwetgeving?

Ook wel: anti spam laws

Anti-spamwetgeving heeft het tegengaan, vervolgen en bestraffen van het versturen van ongewenste e-mails ten doel. De CAN-SPAM Act uit 2003 vormde de basis, maar in Nederland geldt vanaf mei 2018 de veel strengere Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het is belangrijk om te beseffen dat anti-spamwetten per land verschillen. Verzeker jezelf ervan dat je begrijpt hoe deze regels in elkaar zitten voordat je start met het versturen van zakelijke e-mails.

In het kort komt anti-spamwetgeving hierop neer:

  • Om commerciële e-mails te sturen dien je over uitdrukkelijke toestemming te beschikken;
  • Je zult deze toestemming of de manier waarop deze tot stand is gekomen moeten kunnen aantonen;
  • Deze toestemming geldt voor e-mails, maar ook voor WhatsApp-jes en SMS-jes;
  • De ontvangers van je e-mails moeten duidelijk kunnen zien dat jij de afzender bent;
  • Iedereen die je e-mail ontvangt moet zich eenvoudig kunnen afmelden;
  • Je mag klanten onder bepaalde voorwaarden wel ongevraagd mailen.