Wat is B2C (Business To Consumer)?

Ook wel: btc of bedrijven aan consumenten

Business to consumer (B2C) is de internationale term voor het rechtstreeks verkopen van producten of diensten aan een consument. Voorbeelden hiervan zijn brood bij de bakker, kleding op een webshop of nieuws van een krant. Dit verkoopmodel wijkt af van B2B (Business to business), omdat de focus daar ligt op het verkopen van goederen en diensten van het ene bedrijf aan het andere.