Wat is een attributiemodel?

Ook wel: attribution model

Een attributiemodel is een set van regels die bepaalt hoe de waarde van een verkoop of conversie wordt toegewezen aan ieder marketing- of verkoopkanaal in het verkoopproces. Een rechtlijnig attributiemodel kent een gelijke waarde toe aan ieder contactpunt in het conversiepad. Het te kiezen attributiemodel is afhankelijk van je marketingplan, product of dienst.