Ons privacybeleid

We respecteren de privacy van onze klanten en gaan daar uiterst zorgvuldig mee om. Dit privacybeleid zet uiteen welke informatie we verzamelen op de website van HTML-mailing en hoe die informatie gebruikt wordt.

Informatieverzameling en gebruik

HTML-mailing verzamelt in sommige gevallen informatie die je persoonlijk identificeert (persoonsgegevens), bijvoorbeeld wanneer je een proefaccount aanmaakt of een supportverzoek indient. De persoonsgegevens die we verzamelen zijn je naam, adresgegevens, bedrijfsnaam, titel, informatie die je verstrekt in formulieren, betaalgegevens en informatie uit aanvragen of klachten. We verzamelen ook persoonsgegevens ten aanzien van het contact dat je met ons hebt, waaronder dat via telefoon, e-mail en online services (uitleg of training). We verzamelen persoonsgegevens van jou evenals via derden waaronder publieke bronnen, moederbedrijven en informatie met wie we gegevens uitwisselen zoals hieronder beschreven.

We slaan de gegevens van onze klanten op, zodat ze die kunnen gebruiken in hun e-mailcampagnes. Hieronder verstaan we informatie over de relaties van onze klanten, waaronder e-mailadressen, aantal ontvangen e-mails, aangeklikte links (dit tracken we voor onze klanten indien ze e-mails versturen via HTML-mailing) en andere informatie die onze klanten in ons e-mailmarketingsysteem invoeren. Ze moeten voldoen aan onze algemene voorwaarden, maar worden niet door ons bewerkt of gecontroleerd. We gebruiken deze gegevens nimmer voor eigen doeleinden.

We verzamelen, gebruiken en verstrekken je persoonlijke informatie om onze producten en diensten te administreren, verbeteren, te personaliseren, ons klantenbestand bij te werken, onze relatie met jou te kunnen onderhouden, advies te kunnen verstrekken of support te kunnen leveren. Het zou kunnen dat we je gegevens ook gebruiken en verstrekken in verband met fraude, misbruik en onwettige activiteiten.

Als je klant van ons bent, wordt je persoonlijke informatie gebruikt om je toegang te kunnen geven tot ons e-mailmarketingsysteem en om met je in contact te blijven gedurende het gebruik van dit product. Financiële informatie die we verzamelen wordt gebruikt ter verificatie, identificatie en facturatie ten aanzien van de producten en services die jij of je bedrijf gebruikt.

Demografische of profielmatige data die door HTML-mailing verzameld worden, zouden gebruikt kunnen worden om deze website te verbeteren, om e-mails die we sturen aan te passen of om informatie weer te geven die meer relevant is voor jou. HTML-mailing verzamelt ook demografische gegevens over het gebruik van ons product en zou dit (geaggregeerd) publiek beschikbaar kunnen maken. Onder geen enkel beding zal HTML-mailing persoonlijke informatie over een individuele gebruiker publiek beschikbaar maken.

Je e-mailadres wordt gebruikt om je informatie te versturen waar je om gevraagd hebt. Als onderdeel van het gebruik van HTML-mailing, stellen we je in staat om zelf te kiezen welke informatie je over HTML-mailing wilt ontvangen. Wij houden ons uiteraard aan ons eigen privacy- en anti-spambeleid ten aanzien van e-mailcontact. HTML-mailing zal je geen ongevraagde e-mail sturen met commerciële aanbiedingen of advertenties. HTML-mailing zal de door haar klanten aangelegde adreslijsten met persoonsgegevens van haar relaties nimmer verkopen, verhuren of uitlenen aan een bedrijf dat zich niet bezig houdt met het voeren van de directie over HTML-mailing, noch zal HTML-mailing deze gegevens voor eigen marketingdoeleinden gebruiken. Alle e-mails die we sturen bevatten de mogelijkheid om je af te melden. Uitschrijvingen worden direct (of binnen enkele minuten) verwerkt en er zal geen aanvullende e-mails meer verstuurd worden naar mensen die aangeven geen informatie meer te willen ontvangen.

We zijn niet in staat om bovengenoemde zaken uit te voeren, zonder te beschikken over je persoonsgegevens.

Verstrekking van gegevens

HTML-mailing zal je persoonlijke gegevens niet gebruiken of verstrekken zonder je toestemming, tenzij:

  • we daartoe wettelijk verplicht worden door een onderzoek;
  • we invulling moeten geven aan de overeenkomsten die we met jou zijn aangegaan;
  • de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van een andere klant, burger of ons bedrijf in het geding komen;
  • de onderdelen of taken van ons bedrijf worden overgeheveld naar een onder bedrijf;
  • anders beschreven in dit privacybeleid.

We zouden je persoonlijke informatie kunnen uitwisselen met bedrijfsonderdelen, vertegenwoordigers en derden die ons helpen met archiveren, auditen, boekhouden, klantcontact, juridische zaken, consultancy, bankzaken, data processing, onderzoek, website of technische diensten. Derden aan wie we informatie verstrekken kunnen gevestigd zijn in Nederland, Australië, Amerika en in andere landen.

Adreslijsten, content en rapportage

HTML-mailing onderneemt een reeks aan maatregelen om de privacy en betrouwbaarheid van persoonsgegevens in adreslijsten, e-mails en rapportages te beveiligen. HTML-mailing kan de inhoud van je campagnes scannen om onszelf ervan te verzekeren dat die voldoen aan onze algemene voorwaarden, om berichten te voorkomen die aanstootgevend, bedreigend en discriminerend zijn.

Communicatie via de website

Speciale aanbiedingen en updates

We sturen al onze nieuwe klanten een welkomstmail waarin ze hun nieuwe account, gebruikersnaam en wachtwoord dienen te bevestigen. Bestaande klanten zullen af en toe een e-mail ontvangen over onze producten, services, speciale aanbiedingen en onze nieuwsbrief. Uit respect voor de privacy van onze klanten, bieden we de mogelijkheid om die niet te ontvangen. Klanten kunnen zich uitschrijven bij iedere e-mail uitschrijven via een link aan de onderkant van het bericht.

Nieuwsbrief

Als een klant zich wil aanmelden voor onze nieuwsbrief, vragen we om contactinformatie zoals een naam en e-mailadres. Uit respect voor de privacy van onze klanten, bieden we de mogelijkheid om je daarvoor af te melden. Ontvangers kunnen zich uitschrijven bij iedere e-mail uitschrijven via een link aan de onderkant van het bericht.

Onderhoudsaankondigingen

In uitzonderingsgevallen is het nodig om een puur servicegerelateerd bericht te versturen. Bijvoorbeeld indien ons e-mailmarketingsysteem tijdelijk buiten gebruik is ten gevolge van onderhoud. Het kan voorkomen dat je je daarvoor als klant niet kunt afmelden. Deze berichten zijn nimmer promotioneel van aard.

Support

We communiceren met onze klanten om gewenste diensten te verlenen of om ze te helpen m.b.t. ingediende supportverzoeken t.a.v. hun account. We antwoorden via e-mail en telefoon.

Gebruik van onze website

We gebruiken je IP-adres om problemen met onze webserver te onderzoeken en om onze website te onderhouden. We linken het IP-adres dat onze website bezoekt niet aan persoonlijke informatie. We gebruiken cookies om vast te stellen welke onderdelen van de website bezocht worden en hoe ze daarmee om gaan. HTML-mailing verzamelt geen gegevens over wat individuele bezoekers lezen, maar bijvoorbeeld hoe vaak een pagina wordt bezocht. De helpt ons om onze website zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij onze bezoekers.

Cookies zijn kleine bestandjes die een website op de harde schijf van je computer opslaat om informatie te onthouden. De meeste webbrowsers zijn ingesteld dat ze cookies accepteren. HTML-mailing gebruikt cookies om het bezoek aan onze website en services zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Cookies zijn nuttig om het aantal gebruikers en het algehele verkeer op onze website vast te leggen.

Als je het gebruik van cookies niet accepteert, kun je dat in je browser instellen. Dit zou echter kunnen betekenen dat je sommige functionaliteit van HTML-mailing niet volledig kunt gebruiken.

Doordat we e-mails versturen voor onze klanten, kunnen we cookies en IP-adressen koppelen die informatie bevatten over het aantal ontvangen e-mails en aangeklikte links, om zo onze klanten het effect van hun e-mailmarketingcampagnes te kunnen laten meten.

In sommige gevallen zouden derden cookies en andere technologieën zoals web beacons en JavaScript op onze website kunnen inzetten in verband met online diensten zoals statistieken en enquêtes. Dit stelt ze in staat om informatie te verzamelen over de manier waarop je onze website gebruikt (inclusief het IP-adres van je computer), die ze in Amerika of in een ander land opslaan. Het gebruik van deze technologie stelt ze in staat om de toegevoegde waarde van onze website te meten, inclusief die van andere services. Die derde partijen zouden die informatie die ze verzamelen ook kunnen afstaan indien ze daartoe wettelijk worden verplicht of indien iemand anders informatie namens hen verwerkt. De diensten die we regelmatig gebruiken zijn onder andere Google Analytics en Hotjar. Je kunt via deze links meer te weten komen over hun privacyvoorwaarden.

Onze website bevat links naar andere sites. We zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop er op die websites met privacy wordt omgegaan.

Google Analytics

  • Wij gebruiken Google Analytics en de bijbehorende cookies;
  • We hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google;
  • Wij maskeren het laatste octet van uw IP-adres ter anonimisatie;
  • Wij voorkomen het delen van uw gegevens in Google Analytics;
  • Met uitzondering van Google Search Console, worden er geen andere diensten gebruikt i.c.m. de Google Analytics-cookie.

Beveiligingstechnologie

HTML-mailing heeft een substantiële investering gedaan technologie waarmee servers, databases, backups en firewalls onze software en gegevens beschermen. Deze technologieën worden ingezet als onderdeel van een geavanceerde beveiligingsarchitectuur. Alle data is opgeslagen in een streng gecontroleerd en beveiligd datacentrum. Dat betekent dat identiteitsgegevens van onze klanten en relaties vakkundig zijn beschermd tegen ongeautoriseerde toegang. De manier waarop onze beveiliging is ingericht wordt regelmatig beoordeeld en waar nodig verbeterd.

HTML-mailing kan in dit datacentrum gegevens verwerken, opslaan en backuppen.

Werving

Indien je bij ons solliciteert, zouden we ook informatie kunnen verzamelen omtrent je ervaring, kwalificaties, vaardigheden, karakter en achtergrondinformatie (waaronder je identiteit, gezondheid, referenties en gedrag). We verzamelen, gebruiken en verstrekken je persoonsgegevens om je geschiktheid voor de functie te kunnen beoordelen en om contact met je op te nemen omtrent andere functies. We zouden je gegevens kunnen uitwisselen met recruiters, referenten, werkgevers of andere professionals die werkzaam zijn in het verlenen van diensten omtrent een screening. Zonder over je persoonlijke gegevens te beschikken, kunnen we je niet aannemen.

Beleidswijzigingen

We zouden dit privacybeleid af en toe aan kunnen passen. Indien HTML-mailing wijzigingen doorvoert in dit privacybeleid, zullen we de belangrijkste zaken aankaarten op onze homepage en de mensen die ons toestemming hebben gegeven om ze te mailen een bericht sturen. Daarnaast zullen we de inhoud op deze pagina vervangen, dus we raden je aan om hier af en toe naar te kijken.

Contact opnemen over privacy

Als je vragen hebt over ons privacybeleid, de gegevens die we over jou verzameld hebben of wilt beschikken over de informatie die in ons bezit is, neem dan contact met ons op. In het geval je informatie opvraagt of wilt verbeteren, verstrek dan zoveel mogelijk details over de informatie die je nodig hebt. Dan kunnen we je sneller helpen.

Postadres
HTML-mailing
Vondellaan 44
3521 GH Utrecht
Nederland

Telefoon
+31 30 244 8890

E-mail
support@html-mailing.nl